Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Programmas kods: 01015521

Licences nr.: V-5233

Licences datums: 7.10.2021