18.05.2022.

Būsiet mīļi gaidīti š.g. 20. maijā uz tautas deju koncertu.

Kurš notiks uz mūsu bērnudārza jaunās skatuves.