Par pirmsskolu

Bērnudārzs. Puķu dobe. Rozes .

Pirmsskola “Zīle” ir labiekārtota, droša, mūsdienīga, atvērta izglītības iestāde, kurā strādā inovatīvi, empātiski, radoši un rosinoši pedagogi.

Te mācās zinātkārs, atbildīgs, patstāvīgs, draudzīgs, pozitīvs un laimīgs bērns, sadarbību un uzticību pirmsskolai vērsts, līdzatbildīgs, saprotošs vecāks.

Vērtības

Lokālpatriotisms

 • Es cienu savu pirmsskolu, novadu, valsti un valodu.
 • Es jūtos piederīgs un iesaistos pirmsskolas un novada dzīvē.
 • Es piedāvāju savu palīdzību, ja tā kādam ir nepieciešama.
 • Es rūpējos par savu un apkārtējo labklājību un iesaistos sabiedrības attīstības veicināšanā.

Personība

 • Es saprotu, ka cilvēki ir dažādi un ar cieņu izturos pret ikvienu.
 • Es saprotu, ka manai izaugsmei ir nepieciešama piepūle, tāpēc katru dienu mācos, cik labi spēju.
 • Esmu atklāts, izsakot savas domas, viedokli un jūtas, ievēroju pieklājības normas.
 • Es spēju atzīt un pieņemt savas un citu kļūdas; uztveru tās kā iespēju mācīties.

Atbildība

 • Es cienu savu pirmsskolu, novadu, valsti un valodu.
 • Es jūtos piederīgs un iesaistos pirmsskolas un novada dzīvē.
 • Es piedāvāju savu palīdzību, ja tā kādam ir nepieciešama.
 • Es rūpējos par savu un apkārtējo labklājību un iesaistos sabiedrības attīstības veicināšanā.

Vide

 • Es izmantoju man pieejamos resursus pārdomāti un taupīgi.
 • Es izprotu savu ietekmi uz dabu un saudzēju to.
 • Es rūpējos par savu un citu veselību, drošību.
 • Es esmu atbildīgs par savas vides uzlabošanu.

Misija

Profesionāla un radoša komanda, kas palīdz bērnam noticēt sev, apzināties sevi, attīstīt kritisko un radošo domāšanu, veidot prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus.

Vīzija

Trīs pušu sadarbības modelis – zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, profesionāls pedagogs, uz sadarbību vērsti izglītojamā vecāki.

Moto

"No mazas zīles līdz kuplam ozolam!"