Grupu saraksts

Grupas

Vidējā grupa

1. grupa “Pūcītes”

otrā jaunākā grupa

12. grupa “Pasaka”

Sagatavošanas grupa

10. grupa “Zīļuki”

Otrā jaunākā grupa

9. grupa “Putniņi”

pirmā jaunākā grupa

7. grupa “Zvaniņi”

pirmā jaunākā grupa

6. grupa “Ziediņi”

Vecākā grupa

5. grupa”Ķipari”

Vecākā grupa

3. grupa “Zvaigznītes”

Vidējā grupa

13. grupa “Mārītes”

Otrā jaunākā grupa

11. grupa “Lāsītes”

vecākā grupa

4. grupa “Zemenes”

Vidējā grupa

8. grupa “Saules stariņi”

Sagatavošanas grupa

2. grupa “Bitītes”