Grupu saraksts

Grupas

Vecākā grupa

1. grupa “Pūcītes”

Pirmā jaunākā grupa

12. grupa “Pasaka”

Otrā jaunākā grupa

10. grupa “Zīļuki”

Vidējā grupa

9. grupa “Putniņi”

pirmā jaunākā grupa

7. grupa “Zvaniņi”

pirmā jaunākā grupa

6. grupa “Ziediņi”

Sagatavošanas grupa

5. grupa”Ķipari”

Vecākā grupa

3. grupa “Zvaigznītes”

Vecākā grupa

13. grupa “Mārītes”

Vidējā grupa

11. grupa “Lāsītes”

Sagatavošanas grupa

4. grupa “Zemenes”

Vecākā grupa

8. grupa “Saules stariņi”

Otrā jaunākā grupa

2. grupa “Bitītes”