Kontakti

Kontaktpersonas

Iestādes vadītāja

Iestādes vadītāja

Larisa Korņejeva

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Lāsma Statkus

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Nataļja Vološina

Lietvede

Lietvede

Anita Lāce

Saimniecības vadītāja

Saimniecības vadītāja

Vita Vjatere

Ēdināšanas pakalpojumu organizators

Ēdināšanas pakalpojumu organizators

Anna Kasatkina

Medmāsa

Medmāsa

Jeļena Bogačova - Kudrevatiha

1.grupa

1.grupa

"Pūcītes"

2. grupa

2. grupa

"Bitītes"

3. grupa

3. grupa

"Zvaigznītes"

4. grupa

4. grupa

"Zemenes"

5. grupa

5. grupa

"Ķipari"

6. grupa

6. grupa

"Ziediņi"

7. grupa

7. grupa

"Zvaniņi"

8. grupa

8. grupa

"Saules stariņi"

9. grupa

9. grupa

"Putniņi"

10. grupa

10. grupa

"Zīļuki"

11. grupa

11. grupa

"Lāsītes"

12. grupa

12. grupa

" Pasaka"

13.grupa

13.grupa

"Mārītes"

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

Jevgenija Konošonoka

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Ludmila Šustere

Latviešu valodas skolotājs

Latviešu valodas skolotājs

Anna Osko

Darba laiks: Pirmdiena 7.00 - 19.00 Piektdiena 7.00 - 19.00

Pirmsskolas izglītības deju skolotājs

Pirmsskolas izglītības deju skolotājs

Jānis Precinieks

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Svetlana Sorokina

Rekvizīti

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Zīle”
Reģ.nr. 90000023765
Juridiskā adrese: Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Kredītiestādes nosaukums: A/S Swedbank,
Kods HABALV22
Konta Nr. LV53HABA0551036004299