Kontakti

Kontaktpersonas

Iestādes vadītāja

Iestādes vadītāja

Larisa Korņejeva

Saimniecības vadītāja

Saimniecības vadītāja

Vita Vjatere

1.grupa

1.grupa

"Pūcītes"

2. grupa

2. grupa

"Bitītes"

3. grupa

3. grupa

"Zvaigznītes"

4. grupa

4. grupa

"Zemenes"

5. grupa

5. grupa

"Ķipari"

6. grupa

6. grupa

"Ziediņi"

7. grupa

7. grupa

"Zvaniņi"

8. grupa

8. grupa

"Saules stariņi"

9. grupa

9. grupa

"Putniņi"

10. grupa

10. grupa

"Zīļuki"

11. grupa

11. grupa

"Lāsītes"

12. grupa

12. grupa

" Pasaka"

13.grupa

13.grupa

"Mārītes"

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Ludmila Šustere

Latviešu valodas skolotājs

Latviešu valodas skolotājs

Anna Osko

Darba laiks: Pirmdiena 7.00 - 19.00 Piektdiena 7.00 - 19.00

Pirmsskolas izglītības deju skolotājs

Pirmsskolas izglītības deju skolotājs

Jānis Precinieks

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Svetlana Sorokina

medicīnas māsa

medicīnas māsa

Jekaterina Orlova

Ēdināšanas pakalpojumu organizators

Ēdināšanas pakalpojumu organizators

Iveta Tula

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Santa Ļepeško

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Nataļja Vološina

Rekvizīti

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Zīle”
Reģ.nr. 90000023765
Juridiskā adrese: Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Kredītiestādes nosaukums: A/S Swedbank,
Kods HABALV22
Konta Nr. LV53HABA0551036004299