Vakances

Skolotājs logopēds

Galvenie pienākumi:

 • apzināt bērnu valodas traucējumus;
 • veikt bērnu valodas profilaksi un korekciju;
 • regulāri plānot un organizēt grupu un individuālās nodarbības;
 • noteikt katra bērna apmācības saturu valodas traucējumu novēršanai;
 • veidot bērnu apakšgrupas, ievērojot bērnu valodas traucējumu specifiku;
 • sadarboties ar bērnu vecākiem.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība ar piešķirto kvalifikāciju – Skolotājs logopēds (kods atbilstoši profesiju klasifikatoram Nr.235201);
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē;

Prasmes un iemaņas:

 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • spēja strādāt komandā.

Piedāvājam:

 • darbu uz pilnu slodzi;
 • atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
 • stabilu atalgojumu( 930,00  eiro par slodzi)
 • sociālās garantijas.

Vakancei var pieteikties, sūtot CV uz e-pasta adresi: zile@olaine.lv, vai zvanot uz tālr.  29178909.

 

 

Izglītības PSIHOLOGS

 

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Zīle” aicina pieteikties kandidātus uz izglītības psihologa vakanci, sākot ar  2023. gada 2. janvāri (ar iespēju uzsākt darbu arī ātrāk).

Mēs piedāvājam darbu radošā, atbalstu sniedzošā un dabai draudzīgā vidē. Pirmsskolas izglītības iestādē tiks realizēta gan vispārējā pirmsskolas izglītības  programma, gan mazākumtautību  pirmsskolas izglītības  programmas.

Informācija par vakanci:

 • darba līgums uz pilnu slodzi (30stundas nedēļā)
 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku
 • psihologa kabinets, dators
 • veselības apdrošināšana
 • ceļa izdevumu atmaksa

Būtiskākie darba pienākumi:

 • īstenot pirmsskolas izglītības programmas, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
 • plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamās pirmsskolas izglītības programmām, iestādes nolikumu un izvirzītajiem gada galvenajiem uzdevumiem;
 • nodrošināt izglītojamo adaptāciju izglītības iestādē, sadarboties ar iestādes izglītojamo vecākiem;
 • pilnveidot iestādes attīstošo vidi, metodisko bāzi, kas nepieciešama sava darba veikšanai;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
 • citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības kandidātiem:

 • izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” un MK noteikumiem Nr. 301 “Psihologu noteikumi”  2018. gada 29. maijā.
 • psihologa kvalifikācija, kā arī psihologs iekļauts psihologu reģistrā IKVD sistēmā.
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
 • spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;
 • spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes;
 • latviešu valodas  – augstākais līmenis C;
 • prasmes darbā ar datoru ( MS Word, PowerPoint un interneta pārlūkprogrammām) un interaktīvajiem rīkiem.
 • par prioritāti tiks uzskatīta pieredze darbā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

Atalgojums: likme par 30 stundām  930.00 EUR + piemaksas.

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) uz e-pastu:        zile@olaine.lv

Tālrunis informācijai: 29178909;22314555