Bērnudārza pagalms. Galvenā ieieja.
Bērnudārza pagalms. Galvenā ieieja.

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”

Mūsu iestāde ir mūsdienīga ar daudzveidīgo un attīstošo mācību vidi, telpas ir aprīkotas ar atbilstošām mēbelēm un iekārtām, kā arī ar visu nepieciešamo kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.

Aktualitātes

zīļuka sveiciens

“Zīles”vārda diena!

zaķi

Saulainas, labām domām un priecīgiem mirkļiem piepildītas Lieldienas! PII”Zīle”kolektīva vārdā vadītāja Larisa Korņejeva

diplomi

Pavasara sporta svētki

afiša

Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts “Mūsu pilsētai, Olainei 57”

Olaines pilsētas makets

Olaine ir manas mājas

Pasākumi

18 Apr

Meitiņu futbolu nodarbība

26 Apr

Olimpiskā diena

10 Apr

“Zīles”vārda diena

27 Mar

Krāsainās Lieldienas

27. marts – 28. marts

23 Feb

Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts “Mūsu pilsētai, Olainei 57”

Kāpēc izvēlēties mūs?

Vide

Plaša un daudzveidīga āra vide pastaigām, rotaļām, sporta nodarbībām, izziņai un praktisko iemaņu veidošanai.

Jaunrade

Saglabājot esošās tradīcijas, ieviešam arī jaunas aktivitātes. Tās palīdz katram bērnam pētīt, eksperimentēt, muzicēt, sportot, dejot un radoši izzināt pasauli.

Sadarbība

Mūsu iestādē ir pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība, kas ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem bērna personības attīstībai.