Bērnudārza pagalms. Galvenā ieieja.
Bērnudārza pagalms. Galvenā ieieja.

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”

Mūsu iestāde ir mūsdienīga ar daudzveidīgo un attīstošo mācību vidi, telpas ir aprīkotas ar atbilstošām mēbelēm un iekārtām, kā arī ar visu nepieciešamo kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.

Aktualitātes

Latvijas valsts karogs

Svinam Latvijas valsts svētkus kopā!

Koncerts Olaines kultūras centrā veltīts Latvijas Valsts 105. dzimšanas dienai.

Putra, putra, ko tu vaidi? Uzpūties un bērnus baidi. Vai tu vaidi, vai tu baidi, Tevi ēdīsim mēs tik un tā!

Dzejas diena

“Miķelītis bagāts vīrs”

Pasākumi

14 Dec

Ziemassvētku pasākumi

Vairāk
15 Dec

Ziemassvētku pasākumi

Vairāk
18 Dec

Ziemassvētku pasākumi

Vairāk
17 Nov

Latvijas valsts svētki

10 Okt

Putras diena

Kāpēc izvēlēties mūs?

Vide

Plaša un daudzveidīga āra vide pastaigām, rotaļām, sporta nodarbībām, izziņai un praktisko iemaņu veidošanai.

Jaunrade

Saglabājot esošās tradīcijas, ieviešam arī jaunas aktivitātes. Tās palīdz katram bērnam pētīt, eksperimentēt, muzicēt, sportot, dejot un radoši izzināt pasauli.

Sadarbība

Mūsu iestādē ir pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība, kas ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem bērna personības attīstībai.