Bērnudārza pagalms. Galvenā ieieja.
Bērnudārza pagalms. Galvenā ieieja.

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”

Mūsu iestāde ir mūsdienīga ar daudzveidīgo un attīstošo mācību vidi, telpas ir aprīkotas ar atbilstošām mēbelēm un iekārtām, kā arī ar visu nepieciešamo kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.

Aktualitātes

Teatrālais uzvedums “Puķuzirnīša māja”-sagat.grupa”Ķipari”

mammai

baltā galdauta svētki

Baltā galdauta svētki

gr Zemenes

Olimpiskā diena

Meiteņu futbolu nodarbība OPII”Zīle”sporta laukumā.

Pasākumi

30 Mai

Izlaidumi

30. maijs – 31. maijs

08 Mai

Mātes dienas koncerti

08. maijs – 15. maijs

03 Mai

Baltā galdauta svētki

26 Apr

Olimpiskā diena

18 Apr

Meitiņu futbolu nodarbība

Kāpēc izvēlēties mūs?

Vide

Plaša un daudzveidīga āra vide pastaigām, rotaļām, sporta nodarbībām, izziņai un praktisko iemaņu veidošanai.

Jaunrade

Saglabājot esošās tradīcijas, ieviešam arī jaunas aktivitātes. Tās palīdz katram bērnam pētīt, eksperimentēt, muzicēt, sportot, dejot un radoši izzināt pasauli.

Sadarbība

Mūsu iestādē ir pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība, kas ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem bērna personības attīstībai.