Piekļūstamības paziņojums

Olaines PII Zīle apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Olaines PII Zīles tīmekļvietni - https://www.olainezile.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Olaines PII Zīles tīmekļvietne pilnīgi atbilst MK noteikumiem Nr. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 23.07.2024. Izvērtēšanu veica Jevgēnija Konošonoka.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://www.olainezile.lv/wp-content/uploads/2023/03/Pieklustamibas_izvertejums_PII_Zile_Olaine-1.pdf.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: zile@olaine.lv

Zvaniet: +371 29178909

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Larisa Korņejeva
Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle” atbildīgais par tīmekļvietni
E-pasts: zile@olaine.lv
Tālrunis: +371 29178909

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 26.05.2022.

Atkārtoti pārskatīts 07.03.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Larisa Korņejeva Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle” vadītāja.