Interešu izglītība

Mūsu pirmsskolā katram izglītojamam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus un iegūt jaunas prasmes. Piedāvājam  divus interešu izglītības pulciņus.

Bērns veido māla zirdziņu

Vizuāli plastiskā māksla – keramika

Pulciņš kurā bērni iemācās darboties ar mālu veidojot keramikas priekšmetus.

3 -7 gadu vecuma bērniem

Ritmika. Tautas deja

Finansē pašvaldība