Uzņemšana

Vide

Plaša un daudzveidīga āra vide pastaigām, rotaļām, sporta nodarbībām, izziņai un praktisko iemaņu veidošanai.

Jaunrade

Saglabājot esošās tradīcijas, ieviešam arī jaunas aktivitātes. Tās palīdz katram bērnam pētīt, eksperimentēt, muzicēt, sportot, dejot un radoši izzināt pasauli.

Sadarbība

Mūsu iestādē ir pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība, kas ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem bērna personības attīstībai.

Izglītības programmas

2-7 gadiem

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Programmas kods: 01015521

Licences nr.: V-5233

Licences datums: 7.10.2021

No 2 līdz 7 gadiem

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

Programmas kods: 01011111

Licences nr.: V-8553

Licences datums: 23.05.2016.

No 2 līdz 7 gadiem

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

Programmas kods: 01011121

Licences nr.: V-5851

Licences datums: 16.11.2012.

No 2 līdz 7 gadiem

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Programmas kods: 01015511

Licences nr.: V-8329

Licences datums: 08.10.2015.