29.09.2023.

Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki. Arī mēs, PII “Zīle” bērni un skolotāji, svinējām Miķeļdienu. Pie mums ciemojās pats Miķelis. Kopīgi dziedājām dziesmas par rudeni, gājām rotaļās, vārījām zapti, kā arī piedalījāmies Miķeļdienas tirdziņā un rotu darbnīcā.

Galerija