20.05.2023.

 

Katru gadu līdz ar silto saulīti mūsu PII “Zīle”notiek pavasara sporta svētki.

Šoreiz pasākuma tēma bija “Pasaules apceļošana”, katra stafete simbolizēja kādu valsti vai kontinentu. Stafetes bija dažādas – to mērķis bija nostiprināt veiklību, trenēt koordināciju un līdzsvara izjūtu, pilnveidot prasmes darboties komandā, kā arī izpalīdzēt cits citam.

 

Galerija