Vecuma grupa: Vidējā grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Vineta Timofejeva

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Kristīne Jukna

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Biruta Žedane