Vecuma grupa: Vidējā grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Vineta Timofejeva

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Līga Jablonska

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Biruta Žedane