Vecuma grupa: Vecākā grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Vineta Timofejeva

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Olga Koltigina

pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Viktorija Matuleviča