Vecuma grupa: Vecākā grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Dace Moroza

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Jūlija Jaroševiča