Vecuma grupa: Vecākā grupa

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Anita Šteinberga

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Kristīne Jukna

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Jūlija Jaroševiča