Vecuma grupa: Sagatavošanas grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Lilita Izkalne

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Anta Orlova

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Jūlija Jaroševiča