Vecuma grupa: Sagatavošanas grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Sanita Liskova

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Anita Rozenbilde

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Nataļja Semjonova