Vecuma grupa: Pirmā jaunākā grupa

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Inta Biča

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Tatjana Bondere

pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Linda Roga-Grinberga

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Jekaterina Apsīte