Vecuma grupa: Pirmā jaunākā grupa

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Inta Biča

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Kristīna Jaunmuktāne

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Tatjana Bondere

pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Iveta Lapšina