Vecuma grupa: otrā jaunākā grupa

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Lāsma Rūta Jankovska

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Inta Biča

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Tatjana Bondere

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Jūlija Saja