Vecuma grupa: Vecākā grupa

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Līga Jablonska

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Ilona Naturina

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Inese Dukaļska