Vecuma grupa: Vecākā grupa

 

Dienas ritms

 

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Līga Jablonska

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Ilona Naturina

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Inese Dukaļska