Vecuma grupa: Vidējā grupa

 

Dienas ritms

 

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Karīna Manuilova

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Līga Fjodorova

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Ilona Naturina