Vecuma grupa: Vidējā grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Oksana Ignatova

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Dace Tiltiņa

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Elīna Marčenko