Vecuma grupa: Otrā jaunākā grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Tamara Ivanova

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Gunta Šternberga

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Alla Geina