Vecuma grupa: Sagatavošanas grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Tamara Ivanova

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Svetlana Ribakova

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Alla Geina