Vecuma grupa: pirmā jaunākā grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Kristina Černooka

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Arina Pranča

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Nataļja Sproģe

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Inese Dukaļska