Vecuma grupa: Otrā jaunākā grupa

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Madara Strautiņa

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Tatjana Marahova

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Anna Ignatova