Vecuma grupa: Sagatavošanas grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Lilita Izkalne

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Gunta Šternberga

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Anna Ignatova