Vecuma grupa: Vecākā grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Svetlana Ribakova

pirmsskolas izglītības skolotājs

pirmsskolas izglītības skolotājs

Lolita Japiņa

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Iveta Tula