Vecuma grupa: Vecākā grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Olga Koltigina

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Svetlana Ribakova

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Iveta Tula