Vecuma grupa: pirmā jaunākā grupa

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Aļona Morozova

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Oksana Gorodecka

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Nataļja Mihailova

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Inga Ermuža