Ritmika. Tautas deja

Skolotājs: Jānis Precinieks

Klašu grupa: 3 -7 gadu vecuma bērniem