Vizuāli plastiskā māksla – keramika

Skolotājs: Aiva Dūrīte-Keiša

Pulciņš kurā bērni iemācās darboties ar mālu veidojot keramikas priekšmetus.