Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Programmas kods: 01015511

Licences nr.: V-8329

Licences datums: 08.10.2015.