Ēdināšana

Ēdienkarte

Ar Domes lēmumu (protokola Nr.15, 2013.gada 27.novembrī) noteikta ēdināšanas pakalpojumu maksa:

P.1.1.1. Izglītojamiem no 1,5 līdz 3 gadiem – eur 1,40  par 3 – reizēju ēdināšanas pakalpojumu dienā

P.1.1.2. Izglītojamiem no 3 līdz 7 gadiem – eur 1,70 par 3 – reizēju ēdināšanas pakalpojumu dienā

2. Apmaksas kārtība vecākiem:

Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikti ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu;
Pārskaitījums ir jāveic šādos periodos:
Līdz iepriekšējā mēneša 25. datumam par nākamā mēneša periodu no 1. līdz 15.datumam;
līdz attiecīgā mēneša 10.datumam par attiecīgā mēneša periodu no 16. līdz mēneša pēdējam datumam.
Par neapmeklētajām dienām, kuras ir savlaicīgi atteiktas (skat. 5.punktu), tiek veikts pārrēķins, pārceļot samaksu uz nākamo apmaksas periodu.
Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI ir jānorāda maksājot ar bankas pārskaitījumu:
– Skolas nosaukums
– Bērna vārds un uzvārds
– Klase, kurā mācās
– Maksājuma periods (piemēram: 16.09. līdz 30.09.2020.- 11 dienas)

3. Informācija par kavējumiem:

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolnieka neierašanos un atgriešanos skolā, zvanot uz norādīto tālruni. Ja mēs saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā līdz attiecīgās dienas plkst. 8:00 – 9:00 pa tālruni 29123821, maksa par ēdināšanu par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.